Zaken doen met de overheid is een vak apart

Masterclass Public Sales

De overheid geeft ieder jaar meer dan 70 miljard euro uit bij het bedrijfsleven. Daarmee is zij voor veel bedrijven een aantrekkelijke klant. Maar zaken doen met de overheid is nog niet zo eenvoudig voor wie de regels niet kent. De meest ervaren salesmanagers lopen vroeg of laat vast in het oerwoud aan bureaucratie en de ondoorgrondelijke besluitvorming. Een succesvol gesprek lijkt vaak meer een toevalstreffer dan een volgens plan verlopend resultaat. Hoe komt dat?   

De overheid is geen bedrijf. Niet alleen de structuur van publieke organisaties is anders dan die van commerciële instellingen, ook de interne besluitvorming wijkt op belangrijke onderdelen af van wat u gewend bent. Wie de structuur van de overheid niet kent en de regels voor interne besluitvorming niet beheerst, loopt onherroepelijk kansen mis. Dat kan anders. 

In de masterclass public sales leren vooraanstaande experts u hoe de gemeentelijke overheid werkt, op welke momenten er beïnvloeding van besluitvorming mogelijk is en wie u dan moet hebben. Tot slot leert u communiceren in de taal van de overheid zodat uw boodschap ook daadwerkelijk wordt overgenomen. Na afloop van de masterclass weet u: 

 

 

ONDERDELEN VAN DE TRAINING

Hoe is de overheid opgebouwd: wie is wie

1 dag

Hoe werkt gemeentelijke besluitvorming

€ 995,00

Op welke momenten kunt u invloed uitoefenen

Wie moet u op welk moment hebben

Hoe formuleert u uw boodschap in de taal van de overheid

Hoe kunt u aanbestedingen voorkomen

Aanmelden

Masterclass Public Sales

DOCENT