Acquisitiedossier

Succesvol zaken doen met een gemeente staat of valt met een goede voorbereiding. Voorkom dat u gaat zenden op een manier die B2B misschien wel werkt, maar elk gesprek bij de overheid dood slaat en informeer u over wat er speelt binnen de gemeente. Alleen dan kunt u de  juiste snaar raken. Onze acquisitiedossiers bieden antwoord op de volgende vragen:

Wie is verantwoordelijk uw onderwerp?

Wat speelt er in de actualiteit?

Binnen welke kaders moet de gemeente blijven?

Wat zijn de pijnpunten?

Welke beleidsspeerpunten heeft de gemeente geformuleerd?

En nog veel meer

Aanbestedingsanalyse

Is er een aanbesteding gepubliceerd waar u zich bij afvraagt of het allemaal wel klopt? Of de eisen wel proportioneel zijn, bijvoorbeeld? Of er geen sprake is van een toegeschreven aanbesteding? Of de zittende leverancier geen onterechte voorsprong heeft? En of er aan al die vraagtekens nog wat te doen is in de vragenronde? Of u, kortom, wel energie zou moeten steken in het inschrijven op deze aanbesteding? Neem dan contact met ons op voor een aanbestedingsanalyse. Wij beoordelen met een multidisciplinair team van experts de stukken en uw vragen. We onderbouwen onze visie met relevante artikelen uit wet- en regelgeving. Op die manier heeft u een doorwrocht dossier op basis waarvan u de bid/ no bid beslissing kunt nemen.

Marktscans

Wilt u weten waar uw concurrenten overheidsopdrachten uitvoeren? Hoeveel omzet ermee gemoeid gaat en wanneer die contracten aflopen? Op aanvraag maken wij voor u een marktscan, dat kan op:

trefwoord(en)

naam van concurrent(en)

naam van aanbestedende dienst(en)

geografisch gebied

Wij maken deze scans op basis van een intake. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Focus top 10/20/30

Voor wie nieuw is op de overheidsmarkt, rijst de vraag: Waar begin ik? Hoe weet ik in welke gemeenten ik energie moet steken? Welke gemeenten hanteren beleid waar ik juist niet in pas? Om ervoor te zorgen dat u energie steekt in de meest kansrijke prospects, maken wij op aanvraag een top 10 of 20 of 30 voor u. Net wat uw ambitie is. In ons rapport vindt u:

een overzicht van gemeenten die goed bij u passen

op welke punten u het hoogste scoort

of u binnen een voorkeursbehandeling valt

of u op de shortlist kunt komen

Met deze top 10 heeft u een concreet actieplan voor uw overheidsacquisitie.

 

 

Boek: De overheid als klant

De overheid als klant biedt een kijk in de keuken van de overheid. Waar komt al die bureaucratie vandaan? Waarom duurt alles zo lang? Zijn ambtenaren echt ‘andere wezens’ die het fijn vinden om alles zo lang mogelijk te rekken? Het antwoord is nee. De overheid werkt gewoon anders dan een bedrijf. Hoe dat zit en wat dat betekent voor ondernemers die zich stuk vechten op een muur van procedures en onwil, maakt De overheid als klant inzichtelijk op een manier die voor iedereen herkenbaar is. Het boek geeft een duidelijke analyse van de problemen waar ondernemers tegenaan lopen als ze met de overheid te maken krijgen en biedt concrete handvatten om wél succesvol zaken te doen met de overheid.