ARTIKEL OVERZICHT

Klaagtweet over AH

Vanmiddag overlegt de Tweede Kamer met minister Kamp over ‘oneerlijke handelspraktijken’. Een breed gevoeld probleem waarbij allerlei varianten van marktmachtsmisbruik aan bod komen waardoor ondernemers worden uitgeknepen.

LEES MEER

Multiple Squeeze

In ieder leven komt eens in de zo veel tijd een situatie voorbij die onoplosbaar lijkt. De verschillende aspecten die met die situatie samenhangen, zijn dan onderling met elkaar strijdig waardoor elke keuze per definitie suboptimaal is. Dat levert een gevoel van vastzitten op, waarbij je niet naa...

LEES MEER

Biertje, minister?

In het rapport ‘naar concurrentie van de tap’ stelt SEO dit weekend de verstoorde verhoudingen op de biermarkt aan de orde en roept de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op om in te grijpen. Een aanvullende oproep aan minister Kamp is op zijn plaats.

LEES MEER

#Betaalhetlekkerzelf

In tijden van economische crisis zet iedereen op zijn eigen manier de tering naar de nering. Ondernemers proberen kosten te besparen, de overheid probeert kosten te verhalen. Niks nieuws onder de zon: bezuinigingen worden sinds jaar en dag als een hete aardappel doorgeschoven van Den Haag, via pr...

LEES MEER

Nieuwjaarrecepties

Gelukkig, de feestdagen zijn weer voorbij. Ik heb van nature al niet veel met opgelegde gezelligheid op vaste dagen, maar sinds ik kinderen heb, is het mij duidelijk dat de feestdagen ook in objectieve zin bijzonder ongunstig zijn voor het menselijk bioritme. Mijn dochter vroeg in september blij ...

LEES MEER

Geen paniek

De nieuwe Aanbestedingswet treedt in 2013 in werking. Vanaf dat moment is het codewoord ‘proportionaliteit’. Proportionaliteit ziet op alle keuzes die in een aanbestedingsprocedure worden gemaakt. Zo moeten eisen in redelijke verhouding staan tot de aard en omvang van de opdracht. Maar wat di...

LEES MEER

Acquisitiedossier

Succesvol zaken doen met de overheid staat of valt met een goede voorbereiding. Voorkom dat u gaat zenden op een manier die B2B misschien wel werkt, maar elk gesprek bij de overheid dood slaat. Informeer u over wat er speelt binnen de overheid. Alleen dan kunt u de  juiste snaar raken. Onze acquisitiedossiers bieden antwoord op alle relevante vragen waar u een antwoord op wilt hebben voor u in gesprek gaat met de overheid. Neem gerust contact op om de inhoud te bespreken.

 

Bent u benieuwd naar de visie van onze experts op het gebied van Public Sales, marktwerking, aanbesteden, mededinging en de wet markt en overheid? Hier vindt u een regelmatig geactualiseerd overzicht van onze publicaties en opiniestukken.

ONZE EXPERTS