ARTIKEL OVERZICHT

Valse start

Europese aanbestedingen waren jarenlang het hoofdpijndossier van het mkb. De nieuwe Aanbestedingswet belooft beterschap. Opdrachten worden niet meer kunstmatig vergroot, er komt meer oog voor kwaliteit en markt en overheid moeten meer met elkaar gaan overleggen. De wetgever heeft gesproken, de pr...

LEES MEER

Vasten

Een crisis brengt de ware aard van mensen naar boven: de een toont zich onder druk een doorbijter, de ander laat zijn hoofd gelaten hangen. Ondernemers zijn doorgaans van het type: doorbijten en kansen zien. Maar ook daarin onderscheiden zich grofweg twee soorten.

LEES MEER

Pas op!

Het jaarlijkse uur U is weer aangebroken: gemeenten hebben de beschikkingen Wet waardering onroerende zaken (WOZ) verzonden. Voor uw woning en het gebruik van uw bedrijfsruimte is een waarde bepaald die voor heel 2013 geldt. Deze WOZwaarde is  belangrijk voor ondernemers, omdat op basis daarvan ...

LEES MEER

Say No!

Sinds een paar jaar zit ik op LinkedIn. Eigenlijk alleen maar om niet meer voor ‘fossiel’ te worden versleten. Visitekaartjes zijn kennelijk erg “1990”. Ik hou niet van sociale media, maar het viel best mee: gewoon wat opschrijven, dan ben je vindbaar voor de 2.0 ondernemers en dat is dan...

LEES MEER

In Natura

Mijn column van vorige week over de verhouding tussen verzekeraar, zorgondernemer en patiënt, heeft een tsunami aan reacties opgeleverd. De tone of voice was daarbij nogal afhankelijk van de afzender. Zo las ik dat goedkoopste zorg altijd de beste zorg is (verzekeraar). En: ‘ik ontraa...

LEES MEER

acquisitiedossier

Succesvol zaken doen met een gemeente staat of valt met een goede voorbereiding. Voorkom dat u gaat zenden op een manier die B2B misschien wel werkt, maar elk gesprek bij de overheid dood slaat en informeer u over wat er speelt binnen de gemeente. Alleen dan kunt u de  juiste snaar raken. Onze acquisitiedossiers bieden antwoord op de volgende vragen:

Wie is verantwoordelijk uw onderwerp?

Wat speelt er in de actualiteit?

Binnen welke kaders moet de gemeente blijven?

Wat zijn de pijnpunten?

Welke beleidsspeerpunten heeft de gemeente geformuleerd?

En nog veel meer

Bent u benieuwd naar de visie van onze expert op het gebied van Public Sales, marktwerking, mededingen en de wet markt en overheid? Hier vindt u een regelmatig geactualiseerd overzicht van onze publicaties en opiniestukken.

ONZE EXPERTS