085 06 06 125

De overheid als klant

VOORSPRONG BIJ AANBESTEDINGEN

DOOR OVERHEIDSKENNIS

Aanbestedingen worden zichtbaar als ze worden gepubliceerd op TenderNed. Maar ze ontstaan veel eerder. Maanden van overleg, besluitvorming en inspraak gaan eraan vooraf. Wij zijn gespecialiseerd in de fase voor de publicatie. De fase van overleg, de fase van expertise aanbieden, de fase van invloed. Wilt u ook eerder weten welke opdrachten op de markt komen? Wilt u invloed op de eisen? Wilt u meer weten dan in het bestek staat? Wij wijzen u graag de weg naar meer tijd, meer grip en meer resultaat bij overheidsaanbestedingen.

Meer informatie

Trias Politica kent de structuur van de overheid en spreekt de taal van het bedrijfsleven.

Dankzij onze datadriven consultancy weet u eerder, meer en beter dan TenderNed; welke opdrachten worden aanbesteed, wanneer ze op de markt komen en in welke context ze ontstaan. Wij vinden de vraag achter de vraag. Het antwoord leren we u schrijven in de taal van de overheid. Met als resultaat: meer tijd, meer grip, meer winst.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Het werkelijke trajectVerkiezingsprogramma
Het werkelijke trajectCollegeakkoord
Het werkelijke trajectBeleidsnota
Het werkelijke trajectsamenstelling werkgroep
Het werkelijke trajectSamenstelling stuurgroep
Het werkelijke trajectHaalbaarheidsstudie
Het werkelijke trajectConcept besluit
Het werkelijke trajectInspraak
Het werkelijke trajectBesluit
Het werkelijke trajectBezwaar
Het werkelijke trajectBeroep
Het werkelijke trajectOpstellen criteria
Het werkelijke trajectKiezen procedure
Uw zicht op het trajectPublicatie TenderNed
Uw zicht op het trajectVragenronde
Uw zicht op het trajectNota van inlichtingen
Uw zicht op het trajectDeadline indiening
Uw zicht op het trajectVoorgenomen gunning
Uw zicht op het trajectAlcateltermijn
Uw zicht op het trajectGunning
Uw zicht op het trajectStart werkzaamheden
Uw zicht op het traject

De gemiddelde doorlooptijd van een aanbesteding op TenderNed is zes tot twaalf weken.
De gemiddelde voorbereidingstijd van diezelfde aanbesteding bedraagt een half tot anderhalf jaar.
De informatie over die voorfase vindt u in onze unieke database TenderXL.

ONZE DIENSTEN

Public Affairs

Public Affairs is het proces van beïnvloeden van overheidsbesluitvorming. Heeft u meer last dan lust van de overheid? Moet wet- en regelgeving anders? Wilt u aandacht voor een specifiek probleem? Wij kennen de weg binnen de overheid en we weten hoe de besluitvorming werkt. U kunt bij ons terecht voor een issue-analyse,  stakeholderanalyse, strategisch advies, gerichte lobby, heldere position papers en nog veel meer.

Public Sales

Public Sales is de inzet om één op één zaken te  doen met de overheid, buiten formele procedures om dus. Hoe komt u aan tafel zonder bureaucratische procedure? Hoe weet u welke overheden open staan voor een gesprek? Wilt u op de shortlist komen van een overheidsinstelling zodat u wordt uitgenodigd voor onderhandse opdrachten? We wijzen u graag de weg langs de procedures, vanzelfsprekend binnen de wettelijke kaders.

Public Procurement

Public Procurement is een ander woord voor Aanbesteden. De (semi)overheid koopt ieder jaar voor ruim 70 miljard euro in bij het bedrijfsleven. Vaak moet dat door middel van een (Europese) aanbestedingsprocedure. Niet iedereen vindt die procedures makkelijk te doorgronden. Wij wel. Wij spelen dit spel met 30 jaar ervaring. Wij schrijven in om te winnen. Hoe doen we dat? Met een slimme strategie, heldere stappenplannen, datadriven consultancy, strategische vragen in de vragenronde en met messcherpe tenderteksten. We begeleiden u graag bij uw winnende offerte.

Unieke, toekomstige aanbestedingen per branche

De vraag achter de vraag op TenderNed

Informatie over 1200 aanbestedende diensten

Meer dan 10.000 actuele achtergronddocumenten die context geven aan aanbestedingen

TenderXL is de enige database in Nederland met informatie over de voorfase van aanbestedingen. TenderXL kent alle beleidsdocumenten waar gemeenten zich aan moeten houden, TenderXL heeft alle inkoopvoorwaarden waar u voor moet tekenen en TenderXL weet eerder dan wie dan ook wanneer overheden gaan aanbesteden. TenderXL vertelt u moeiteloos waar u de meeste kans maakt op een onderhandse opdracht.

De overheid geeft jaarlijks ruim 70 miljard euro uit bij het bedrijfsleven. Van de bouw van een nieuw gemeentehuis tot de inhuur van tijdelijk personeel, van IT-infrastructuur tot speeltoestellen, bijna alle branches worden geraakt door aanbestedingen. Wilt u weten wanneer de volgende interessante opdracht voor u wordt vergeven? Wilt u op de stortlist komen zodat u wordt uitgenodigd voor onderhandse opdrachten? Wilt u weten wat de overheid aan wie u wilt leveren belangrijk vindt zodat u beter kunt scoren?

Een abonnement op TenderXL biedt u een unieke kennisvoorsprong. U wint niet alleen tijd omdat u eerder weet wanneer opdrachten op de markt komen, maar u wint ook achtergrondinformatie uit relevante beleidsstukken. Daarmee vindt u de vraag achter de vraag die u voortaan in de taal van de overheid beantwoordt in winnende offertes.

SNEAK PREVIEW IN TENDERXL