De overheid als klant

VOORSPRONG BIJ AANBESTEDINGEN

DOOR OVERHEIDSKENNIS

Aanbestedingen worden zichtbaar als ze worden gepubliceerd op TenderNed. Maar ze ontstaan veel eerder. Maanden van overleg, besluitvorming en inspraak gaan eraan vooraf. Wij zijn gespecialiseerd in de fase voor de publicatie. De fase van overleg, de fase van expertise aanbieden, de fase van invloed. Wilt u ook eerder weten welke opdrachten op de markt komen? Wilt u invloed op de eisen? Wilt u meer weten dan in het bestek staat? Wij wijzen u graag de weg naar meer tijd, meer grip en meer resultaat bij overheidsaanbestedingen.

Meer informatie

Trias Politica kent de structuur van de overheid en spreekt de taal van het bedrijfsleven.

Dankzij onze datadriven consultancy weet u eerder, meer en beter dan TenderNed; welke opdrachten worden aanbesteed, wanneer ze op de markt komen en in welke context ze ontstaan. Wij vinden de vraag achter de vraag. Het antwoord leren we u schrijven in de taal van de overheid. Met als resultaat: meer tijd, meer grip, meer winst.

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Het werkelijke trajectVerkiezingsprogramma
Het werkelijke trajectCollegeakkoord
Het werkelijke trajectBeleidsnota
Het werkelijke trajectsamenstelling werkgroep
Het werkelijke trajectSamenstelling stuurgroep
Het werkelijke trajectHaalbaarheidsstudie
Het werkelijke trajectConcept besluit
Het werkelijke trajectInspraak
Het werkelijke trajectBesluit
Het werkelijke trajectBezwaar
Het werkelijke trajectBeroep
Het werkelijke trajectOpstellen criteria
Het werkelijke trajectKiezen procedure
Uw zicht op het trajectPublicatie TenderNed
Uw zicht op het trajectVragenronde
Uw zicht op het trajectNota van inlichtingen
Uw zicht op het trajectDeadline indiening
Uw zicht op het trajectVoorgenomen gunning
Uw zicht op het trajectAlcateltermijn
Uw zicht op het trajectGunning
Uw zicht op het trajectStart werkzaamheden
Uw zicht op het traject

De gemiddelde doorlooptijd van een aanbesteding op TenderNed is zes tot twaalf weken.
De gemiddelde voorbereidingstijd van diezelfde aanbesteding bedraagt een half tot anderhalf jaar.
De informatie over die voorfase vindt u in onze unieke database TIM.


ONZE DIENSTEN

Snel inzicht met onze hulpmiddelen

Wij leveren diverse hulpmiddelen voor uw public sales.

Zo hebben wij acquisitiedossiers van alle gemeenten in Nederland. Daarin vindt u alles wat u moet weten om succesvol zaken te doen met een gemeente van uw keuze.

Op aanvraag maken wij marktscans. Daarin vindt u informatie over uw concurrenten: welke opdrachten hebben ze gewonnen, wanneer lopen hun contracten af en hoeveel omzet halen ze?

Bent u nieuw op de markt van overheidsopdrachten en weet u niet waar u moet beginnen? Wij maken graag een focus top 10. Op basis van de Unique Selling Points van uw bedrijf en de speerpunten van gemeenten, bepalen we waar u uw energie het beste in kunt steken.

Bedrijfstrainingen op maat

Zaken doen met de overheid is een vak apart, maar iedereen kan het leren. Wij verzorgen bedrijfstrainingen op het gebied van:

• Public sales
• Aanbestedingen
* Tenderteksten schrijven
* Strategische aanbestedingsvragen
* Public affairs
• Beïnvloeding van besluitvorming
* Aanbestedingen voorkomen
• Stakeholdermanagement
• Profilering bij de overheid

Advies over uw public affairs en public sales

U kunt als ondernemer niet om de overheid heen. Maar snel tot zaken komen is vaak moeilijk. Dat komt omdat de overheid anders werkt dan een bedrijf. Wie de verschillen miskent, loopt vroeg of laat onherroepelijk vast. Wij kennen de structuur van de overheid, haar besluitvormingsprocedures en haar stakeholders. We weten waar we als eerste cruciale informatie moeten halen. En we delen die graag met u. Zodat u ondanks de bureaucratische bomen het ondernemende bos blijft zien.

Unieke, toekomstige aanbestedingen per branche

De vraag achter de vraag op TenderNed

Meer dan 10.000 actuele achtergronddocumenten

TIM is de enige database in Nederland met informatie over de voorfase van aanbestedingen. TIM kent alle beleidsdocumenten waar gemeenten zich aan moeten houden, TIM heeft alle inkoopvoorwaarden waar u voor moet tekenen en TIM weet eerder dan wie dan ook wanneer overheden gaan aanbesteden. TIM vertelt u moeiteloos waar u de meeste kans maakt op een onderhandse opdracht.

De overheid geeft jaarlijks ruim 70 miljard euro uit bij het bedrijfsleven. Van de bouw van een nieuw gemeentehuis tot de inhuur van tijdelijk personeel, van IT-infrastructuur tot speeltoestellen, bijna alle branches worden geraakt door aanbestedingen. Wilt u weten wanneer de volgende interessante opdracht voor u wordt vergeven? Wilt u op de stortlist komen zodat u wordt uitgenodigd voor onderhandse opdrachten? Wilt u weten wat de overheid aan wie u wilt leveren belangrijk vindt zodat u beter kunt scoren?

Een abonnement op TIM biedt u een unieke kennisvoorsprong. U wint niet alleen tijd omdat u eerder weet wanneer opdrachten op de markt komen, maar u wint ook achtergrondinformatie uit relevante beleidsstukken. Daarmee vindt u de vraag achter de vraag die u voortaan in de taal van de overheid beantwoordt in winnende offertes.

SNEAK PREVIEW IN TIM